مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد تهران / معدل 16.18

دانش تخصصی

 • مسلط به زبان برنامه نویسی c______مسلط به زبان برنامه نویسی sql
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک بین المللی از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL مقدماتی و پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک بین المللی از مجتع فنی تهران واحد غرب

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مسلط به زبان برنامه نویسی c______مسلط به زبان برنامه نویسی sql
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارای مدرک بین المللی از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
https://.com