مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی پزشکی
    گرایش بیوالکتریک /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

پیشینه شغلی

  • مرداد ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
    حمل و نقل بین المللی شبکه راه دریا
    بازاریابی و فروش/ بازاریابی و فروش
https://.com