مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه شهید چمران اهواز
 • 1390 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش مکانیک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول / معدل 14.32

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  شرکت مهندسین مشاور ایمن خاک جنوب
  مسئول دفتر/ کارشناس آزمایشگاه خاک ، بتن و ژئوتکنیک

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ansys Fluent
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Gambit
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com