مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد اسلامی ملارد

نقاط قوت رفتاری

 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: تعمیرات موبایل

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: تعمیرات موبایل
https://.com