مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه تهران شرق
 • 1386 تا 1389
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه ارومیه / معدل 14

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  پروژساخت برجهای 42 طبقه چیتگر
  مالی و حسابداری/ مدیرمالی
 • بهمن ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۳
  موسسه حسابرسی فاطر
  مالی و حسابداری/ حسابرس

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار انبار همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار دارایی ثابت همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزارصورت مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزاربهای تمام شده همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی امین
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com