مختصری از من

پروژه ها

 • 1394
  پروژه فیروزه
  جانشین سرپرست کارگاه
 • 1394
  آناهید
  کارشناس اجرایی

  توضیحات: تاکنون ادامه دارد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com