مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی طراحي صنعتي، زبان انگليسي، زبان آلماني
  /دانشگاه آزاد تهران مركز

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  رستوران اي تي اف
  هنر/طراحی/ طراح و مدير اجرايي

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: Ielts
https://.com