مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی علوم تجربی
  /دانشگاه نرم افزار کامپیوتر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل و طلا و جواهرات شهرستان بندر ماهشهر
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مدیر اجرایی

  توضیحات: ازقبل کار در نماینگی سایپا

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی نرم افزار کامپیوتر

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
https://.com