مختصری از من

خلاق و ایده پرداز بسیار قوی
آینده نگر و خواستار پیشرفت

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1395
  کارشناسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم /دانشگاه آزاد ابهر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  کارخانه ریل پرده
  مهندسی صنایع/ مدیر برنامه ریزی و فروش
 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  گلستان
  صنایع غذایی/ سوپر وایزر تبلیغات
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  چینی زرین
  مهندسی صنایع/ پروسس کنترل
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۹۰
  آزاد
  بازاریابی و فروش/ فروشنده

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com