مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مهندسی آینده پژوهی /دانشگاه تهران
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  /دانشگاه خوارزمی / معدل 17.99

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره ی 100ساعته ICDL با نمره ی 99 از 100
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره ی 100ساعته ICDL با نمره ی 99 از 100
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک: گذراندن دوره ی 100ساعته ICDL با نمره ی 99 از 100
 • vensim
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MICMAC
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسپانیایی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com