مختصری از من

تجربه در محاسبات حقوق و دستمزد و صدور اسناد مربوطه و تهیه لیست بیمه و ارسال ان

اشنایی خوب با قوانین و مقررات مالیاتی و قانون کار و تامین اجتماعی

تجربه صدور بیمه نامه انواع تکمیلی عمر و اتش سوزی

دارای روحیه مثبت و توانایی کارگروهی ومسئولیت پذیر در محیط کار

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور / معدل 18.5

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت ساختمانی کوثر
  مسئول دفتر/ اداری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com