مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  دکتری مدیریت بازاریابی
  گرایش برندینگ /دانشگاه ازاد اسلامی / معدل 18.14
 • 1385 تا 1388
  کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
  گرایش تولید /دانشگاه دانشگاه ازاد / معدل 16.44
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  گرایش تولید /دانشگاه تهران / معدل 13.42

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دکتری و دوره های تخصصی اکادمی برند ایران
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: آیلتس و EPT
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: دکتری و دوره های تخصصی اکادمی برند ایران
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول بازاریابی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول و فنون مذاکره
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • روابط عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com