مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش علوم اقتصادی /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 17.34

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۴
  ارتش جمهوری اسلامی ایران
  مالی و حسابداری/ حسابدار . فروشنده
 • آذر ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۲
  پخش مواد غذایی بهار نارنج
  ویزیتور . مامور پخش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1390
  بررسی بخش های کلیدی اقتصاد ایران ... پایان نامه کارشناسی ارشد
 • 1390
  بررسی بحش های کلیدی اقتصاد ایران . پایان نامه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث تخصصی اقتصادی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد اقتصاد

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کاربرد در کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مباحث تخصصی اقتصادی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس ارشد اقتصاد
https://.com