مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد کرج / معدل 13.68

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  تولیدی
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار سیستم و نرم افزار پارمیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com