مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه خواجه نصیر طوسی / معدل 1558

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۳ تا هم اکنون
  شر کت گروه سنگ زاگرس
  مهندسی نفت/معدن/ دفتر فنی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392

دانش تخصصی

 • مهندسی معدن
  20% Complete
  عنوان مدرک: سرپرست اکیپ نقشه برداری

ابزار و نرم افزار

 • ورد
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی معدن
  20% Complete
  عنوان مدرک: سرپرست اکیپ نقشه برداری
https://.com