مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی شهرسازی
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  زبانکده
  منابع انسانی و آموزش/ مدرس زبان انگلیسی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه در حوزه ی تخصصی طراحی شهری
 • فعالیت در زمینه ترجمه متون تخصصی شهری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • SPSS, Autocad 2D and 3D
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com