مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    فوق دیپلم گرافیک
    گرایش هنر /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 17

پیشینه شغلی

  • شهریور ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۵
    شرکت بازرگانی آرایشی بهداشتی حلوایی
    هنر/طراحی/ مسئول تبلیغات
https://.com