مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشي (بدنسازي)

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • هنرهای تجسمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسي گرافيك
 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت هاي مسئول دفتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزارهاي طراحي
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • هنرهای تجسمی
  100% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسي گرافيك
 • مهارت های ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت هاي مسئول دفتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com