مختصری از من

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  کارخانه ارد زاهدی
  اپراتور سیستم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  سابقه کار ذکر شده مربوط به اخرین مکان شغلی میباشد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: مقدماتی
دانش تخصصی
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: مقدماتی
https://.com