مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد اقتصاد
  گرایش انرژی /دانشگاه شهید بهشتی / معدل 18

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  صرافی خلیج فارس
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  برآورد نرخ بازده سرمایه گذاری صنایع مواد غذایی (رساله کارشناسی ارشد)
 • 1393
  مقاله "ازرش گذاری آلودگی هوای تهران" در سومین کنفرانس ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • امکانسنجی پروژه های سرمایه گذاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: ارریابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری از موسسه مالی دانشگاه صنعتی شریف
 • حسابداری مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مالی عمومی از سازمان مدیریت صنعتی
 • آشنایی با بازار سرمایه
  80% Complete
  عنوان مدرک: اصول بازار سرمایه از سازمان بورس اوراق بهادار تهران

ابزار و نرم افزار

 • COMFAR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SHAZAM
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • امکانسنجی پروژه های سرمایه گذاری
  80% Complete
  عنوان مدرک: ارریابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری از موسسه مالی دانشگاه صنعتی شریف
 • حسابداری مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مالی عمومی از سازمان مدیریت صنعتی
 • آشنایی با بازار سرمایه
  80% Complete
  عنوان مدرک: اصول بازار سرمایه از سازمان بورس اوراق بهادار تهران
https://.com