مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق /دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس / معدل 15.64

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت فرآورده های غذایی سفره رنگین دریا(مارین)
  حقوق/ کارشناس امور حقوقی و قراردادها
 • تیر ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  قرارگاه خاتم الاوصیا-پروژه مرکزی کوثر
  حقوق/ کارشناس امور حقوقی و قراردادها

دانش تخصصی

 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مهارت های هفت گانه رایانه

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مهارت های هفت گانه رایانه
https://.com