مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1396 تا هم اکنون
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشکده شهید شمسی پور تهران

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  گستره چتر نیلی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ برنامه نویس پایتون و Django

افتخارات

 • 1396
  رتبه 2 کارشناسی نرم افزار دانشکده شهید شمسی پور
 • 1394
  رتبه 58 کنکور فنی حرفه ای

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • AJAX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML/CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Django
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی python
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Nginx
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • React
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • React Native
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • sublime
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JetBrains PyCharm Professional
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • AJAX
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • JQuery
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • MySQL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML/CSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bootstrap
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Django
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی python
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Nginx
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • React
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • React Native
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com