مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1396
  کارشناسی مهندسی شهرسازی
  گرایش طراحی شهری /دانشگاه سمنان / معدل 18

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  دفتر مهندسی
  هنرطراحی/ طراح شهری

  توضیحات: طراحی المان شهری میدان امام علی در شهرستان فیروزکوه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD+skh up+revit
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com