مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 17.2
 • 1387 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه پیام نور / معدل 14.56

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲
  کمیته امداد امام خمینی
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مربی ICDL
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  فنی و حرفه ای
  مالی و حسابداری/ مربی حسابداری

پروژه ها

 • 1394
  سایت پارسی پروژه
  مدیر سایت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com