مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد علوم سیاسی
  گرایش اندیشه سیاسی /دانشگاه دانشگاه تهران / معدل 19.5

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۳
  نشریات و انتشارات مختلف
  ویراستار

  توضیحات: زمستان 1387 تا بهار 1390
  ویراستار حرفه ای نشریه سیاست (نشریه علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)
  ویراستار چندین مجموعه داستان و چندین پایان نامه
  ویراستار نشریه امتیاز
  تابستان 1390 تا تابستان 1393
  ویراستار و سرویراستار روزنامه اعتماد
  ویراستار کتاب های پژوهشی سازمان زیباسازی شهرداری
  پاییز 1393 تا اردیبهشت 1394
  ویراستار و مولف در انتشارات کمک آموزشی کاگو
  اردیبهشت 1394 تا هم اکنون
  مدیریت غذاخوری و کافی شاپ
  فعالیت های اجتماعی
  بهار 1389 تا زمستان 1394
  همکاری داوطلبانه با مرکز کاهش آسیب اعتیاد زنان (خانه خورشید)

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مطالعه
 • سینما
 • موسیقی
 • کوهنوردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ویراستاری حرفه‌ای از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ویراستاری حرفه‌ای از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
https://.com