مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی معماری
    گرایش معماری /دانشگاه هنر و معماری پارس / معدل 16
https://.com