مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1391
    کارشناسی مهندسی صنایع
    گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستمها /دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند / معدل 15.01
  • 1384 تا 1386
    دیپلم ریاضی
    / معدل 16.7
https://.com