مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم وصنایع غذایی /دانشگاه پیام نور
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش علوم باغبانی /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  گروه آتیه خلیج فارس
  بازاریابی و فروش/ کارشناس بازرگانی
 • تیر ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳
  زعیم
  بازاریابی و فروش/ کارشناس گیاهان وفروش

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  کنفرانس مدیریت کیفیت ایران ، نشست تخصصی غذاهای بومی ، سمینار سخنوری وفن بیان و. . .
 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی ، بسکتبال ، جودو، تیر انداری باکمان
 • مطالعه کتب علمی وتاریخ

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مجموعه آفیس
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فتوشاپ
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com