مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1384
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه بیرجند / معدل 16.5
 • 1378 تا 1380
  فوق دیپلم برق
  گرایش قدرت /دانشگاه اصفهان،ذوب آهن / معدل 17

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۸۵ تا هم اکنون
  سایت غنی سازی اتمی نطنز
  مهندسی برق/ مسئول تعمیرات نگهداری برق و ابزار دقیق
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  ایران خودرو
  مهندسی برق/ مسئول کنترل نگهداری سالن رنگ3

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برق صنعتی پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: plc
 • مهندسی برق شبکه های انتقال - توزیع
  100% Complete
  عنوان مدرک: شبکه های صنعتی
 • برق قدرت
  100% Complete
  عنوان مدرک: invertar

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق صنعتی پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: plc
 • مهندسی برق شبکه های انتقال - توزیع
  100% Complete
  عنوان مدرک: شبکه های صنعتی
 • برق قدرت
  100% Complete
  عنوان مدرک: invertar
https://.com