مختصری از من

جوياي كار در سطح كشور

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  معدن نمك ضيافت سمنان
  مهندسی نفت/معدن/ مسئول فني معدن
 • خرداد ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  معدن نمك امام جواد
  مهندسی نفت/معدن/ مسئول فني معدن
 • دی ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۵
  معدن مس نور سمنان
  مهندسی نفت/معدن/ سرپرست معدن
 • شهریور ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  معدن سنگ ورقه اي سمنان
  مهندسی نفت/معدن/ سرپرست معدن
 • خرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  معدن مس بهاريه كاشمر
  مهندسی نفت/معدن/ سرپرست معدن
 • اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  معدن مخلوط كوهي
  مهندسی نفت/معدن/ مسئول فني معدن
 • خرداد ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  معدن مس چاه علي لال معلمان
  مهندسی نفت/معدن/ سرپرست معدن

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1389
  تدريس دروس دانشگاهي از قبيل رياضيات، معادلات، فيزيك، استاتيك، مقاومت، مكانيك سنگ
 • 1389
  تدريس دروس دانشگاهي از قبيل رياضيات، معادلات، فيزيك، استاتيك، مقاومت، مكانيك سنگ
 • 1389
  پروژه بررسي گاز متان در رگه هاي زغال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برق ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرك از سازمان فني و حرفه اي

ابزار و نرم افزار

 • Datamine
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Goldsize
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Surfer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برق ساختمان
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرك از سازمان فني و حرفه اي
https://.com