مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
    گرایش نرم افزار /دانشگاه غیرانتفاعی عقیق

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com