مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش سازه /دانشگاه آزاد چالوس / معدل 17.4
 • 1395 تا 1395
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد چالوس / معدل 14.05
 • 1395 تا 1395
  فوق دیپلم زیرسازی راه
  /دانشگاه آموزشکده فنی تبریز / معدل 15.44

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت کیسون - پروژه کامرون
  سرپرست نقشه برداری
https://.com