مختصری از من

جویای کار

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  دیپلم معماری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بدنسازی
 • پرورش اندام

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با شبکه های مجاری تلگرام - اینساگرام
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تبلیغات و بازاریابی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اشنایی با شبکه های مجاری تلگرام - اینساگرام
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تبلیغات و بازاریابی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com