مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش صنایع پالایش /دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران / معدل 13.97

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت های هفت گانه ICDL
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با سخت افزار
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارت های هفت گانه ICDL
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی با سخت افزار
 • اینترنت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com