مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  دکتری علوم کامپیوتر (Computer Science)
  گرایش هوش مصنوعی - پردازش زبان طبیعی (Artificial Intelligence- Natural Language Processing) /دانشگاه University of Malaya (UM), Malaysia
 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار (Computer Software Engineering)
  گرایش مهندسی نرم افزار /دانشگاه Jawaharlal Nehru Technological University, AP, India.

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  (University of Malaya (UM
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ RESEARCH ASSISTANT

  توضیحات: Department of Artificial Intelligence Faculty of Computer Science and Information Technology; Physics Division, Centre for Foundation Studies in Science, University of Malaya, 50603, Kuala Lumpur, Malaysia.

  ALEPS: Knowledge representation to capture students’ structural
  knowledge for adaptive feedback in physics problem solving.

 • بهمن ۱۳۸۳ تا بهمن ۱۳۸۷
  سازمان تامین اجتماعی (Social security organization, Iran)
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ نرم افزار و فناوری اطلاعات کارشناس فرابری داده ها

  توضیحات:  Programming, Training
   Software Product modelling using UML Tools
   System Analyzer and Designer
   System Requirements Elicitation & Requirements Validation
   Member of executive committee of information technology
   Head of Statistics and Planning

 • تیر ۱۳۸۱ تا آبان ۱۳۸۳
  شرکت مخابرات ایران - مازندران (Information and communication technologies (ICT
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ کارشناس فرابری داده ها

  توضیحات: ( Expert in Telecom Switches (ICT
   Networking, programming

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  فعالیت های آموزشی: - Fundamentals of computer & programming - Advanced programming - Data structure & Algorithm - Database architecture - C/C++; SQL پژوهشی (مقاله، کنفرانس و ... ) --QAPD: An Ontology-based Question Answering System in the Physics Domain . Soft Computing- 2016 . ISI index- --An automated summarization assessment algorithm for Identifying Summarizing Strategies . PLOS ONE, 2016 . ISI index - --A Model for Text Summarization . International Journal of Intelligent Information Technologies - 2016 . ISI index; in press - --PDLK: Plagiarism Detection using Linguistic Knowledge . Expert Systems with Applications - 2015 . ISI index- Automatic summarization assessment through a combination of semantic and syntactic information for intelligent educational systems - --Information Processing & Management- 2015 . ISI index --Query-based multi-documents summarization using linguistic knowledge and content word expansion . Soft Computing- 2015 . ISI index- An Analysis on Student-Written Summaries: Automatic Assessment of Summary Writing- --International Journal of Enhanced Research in Science Technology & Engineering- 2014 . Non ISI index Automated summarization assessment system: quality assessment without a reference summary- The International Conference on Advances in Applied Science and --Environmental Engineering - ASEE 2014. Conference paper --Relevance detection and summarizing strategies identification Algorithm , Postgraduate Research Excellence Symposium 2015, UM- Interactive English Natural Language Interface to Generate SQL Query , 4th International Conference on Computer and Automation Engineering, ICCAE 2012 , Mumbai, India, 2012. Conference paper --SUMMARULE: Relevance Detection & Summarizing Strategies Identification Tool . Invention, Innovation & Design Exposition iidex 2016- --Relevance Detection and Summarizing Strategies Identification Using Linguistic Measures . Invention, Innovation, Design & RESEARCH NIIDR 2015-

پروژه ها

 • 1395
  ALEPS: Knowledge representation to capture students’ structural knowledge for adaptive feedback in physics problem solving
  سرپرست/مدیر اجرایی
 • 1386
  Designing & development of Educational system, social security organization, Iran
  سرپرست/مدیر اجرایی

افتخارات

 • 1395
  Gold Medal, Invention, Innovation & Design Exposition (iidex 2016)- UiTM, Kuala Lumpur Malaysian, 2016
 • 1394
  Gold Medal, Invention, Innovation, Design & RESEARCH (NIIDR 2015)- Universiti Teknologi MARA Puncak Perdana, Kuala Lumpur Malaysian, 2015.
 • 1390
  Head of the Executive committee, an international scientific conference entitled, science and technology, impact on development and justice.
 • 1386
  Designing & development of Educational system, social security organization, Iran

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های داوطلبانه:
 • Member of Editorial Board:
 • - Problems of Information Technologies- Journal; http://www.jpit.az
 • - Problems of Information Society – Journal; http://www.jpis.az
 • Reviewer of the Journal:
 • 1-Expert Systems (ISI index
 • 2-Information Sciences (ISI index
 • 3-The Computer Journal (ISI index
 • 4-Measurement Journal (ISI index
 • 5-PLOS ONE Journal (ISI index
 • 6-Computers in Human Behaviour (ISI index
 • 7-Computers & Education an International Journal (ISI index
 • 8-International Journal of Cloud Applications and Computing (IJCAC) (ISI index
 • 9-Knowledge-Based Systems (ISI index
 • PROFESSIONAL MEMBERSHIPS AND ACTIVITIES:
 • --IEEE, membership No. 92325076
 • -- UACEE, Universal Association of Computer and Electronics Engineers, ID: SM1002763
 • IACSIT International Association of Computer Science and Information Technology, member No:80343142
 • Engineering Association N0:85623

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Question /Answering systems (Factoid, Non factoid), Information Retrieval (IR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plagiarism Detection, Text Summarization (General, Query-based, Update)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Student modelling, Intelligent Tutoring System.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ontology and Semantic Network.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Artificial Intelligence, Machine learning.
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Programming Languages C++, VB script, ASP, C#. Net.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Database Management, Microsoft Access, SQL language,
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Web technologies, HTML Coding and page designing, XML Tags.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Project Management, UML modeling diagrams, Coding & Testing
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • data analysis (SPSS), bibliographic database (EndNote)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Question /Answering systems (Factoid, Non factoid), Information Retrieval (IR
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plagiarism Detection, Text Summarization (General, Query-based, Update)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Student modelling, Intelligent Tutoring System.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Ontology and Semantic Network.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Artificial Intelligence, Machine learning.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com