مختصری از من

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کتابخوانی و مطالعه ، پیاده روی و ورزش های رزمی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کاردانی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار رافع
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار نوید
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی مقیم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: advanced
دانش تخصصی
 • کاردانی کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: کاردانی
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
https://.com