مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد کارآفرینی
  گرایش کسب و کار الکترونیک /دانشگاه خوارزمی / معدل 18.18
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه دانشگاه زنجان / معدل 17.34

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت جامینه
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش
 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  شرکت نفت و گاز ایتوک ایران
  بازاریابی و فروش/ کارشناس توسعه بازار
 • شهریور ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  شرکت نفت و گاز ایتوک ایران
  خرید و تدارکات زنجیره تامین/ کارشناس بازرگانی
 • مرداد ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت نفت و گاز ایتوک ایران
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر معاونت نفت و گاز

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله نقش اعتماد و امنيت در كسب و كار الكترونيكي

پروژه ها

 • 1395
  سمينار راز بقاي استارت آپ ها
  هماهنگ كننده و مجري

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مدیریت گردشگری
  100% Complete
  عنوان مدرک: راهنمایان تور ایرانگردی جهانگردی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه دوره

ابزار و نرم افزار

 • اتوماسیون اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان
دانش تخصصی
 • مدیریت گردشگری
  100% Complete
  عنوان مدرک: راهنمایان تور ایرانگردی جهانگردی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه دوره
https://.com