مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی فناوری اطلاعات
  گرایش فناوری اطلاعات /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  دانشگاه الزهرا
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • اینجانب به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و ورزشی علاقمند میباشم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک mcitp

ابزار و نرم افزار

 • فناوری اطلاعات (IT)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه های کامپیوتری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک mcitp
https://.com