مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش آب /دانشگاه علوم و تحقیقات / معدل 16

پروژه ها

 • 1383
  برج جام جم همت-پروژه تصفیه خانه صنعتی دعبل- شرکت توسعه اماکن ورزشی
  ناظر ابنیه-سرپرست کارگاه-مدیر پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت امور پیمانها-مدیریت پروژه-مدیریت فروش

ابزار و نرم افزار

 • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه-مهارتهای هفتگانه انفورماتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت امور پیمانها-مدیریت پروژه-مدیریت فروش
https://.com