مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1393
  دیپلم مدل سازی و پردازش سه بعدی با نرم افزار کامپیوتری
  گرایش نرم افزار 3D Max و موتور رندر وی ری
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش معماری _ معماری /دانشگاه سیستان و بلوچستان

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت سهند سازه البرز_دفتر شهر بابک
  مهندسی عمران/ معماری/ دفترفنی و مالی- اداری

  توضیحات: کسب مهارت حسابداری تحت اکسل و نرم افزار حسابداری
  آشنایی و تسلط بر نحوه ی ارایه صورت وضعیت
  تسلط کامل بر متره و برآورد ابنیه و راه
  آشنایی و کسب مهارت در امور اداری و قراردادها

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناس امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکسا (taksa)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و نقشه کشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناس امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی معماری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران - متره و برآورد
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com