مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1381 تا 1385
  کارشناسی روانشناسی
  گرایش عمومی /دانشگاه پیام نور -کرج / معدل 16.89

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
  طراحان بهینه
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر
 • آذر ۱۳۹۳ تا مرداد ۱۳۹۴
  نصر الرافدین
  مسئول دفتر/ کارمند اداری و مسئول دفتر
 • شهریور ۱۳۸۹ تا آذر ۱۳۹۳
  معدن فلز پاسارگاد
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com