مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا هم اکنون
  کارشناسی فیزیک هسته ای
  گرایش هسته ای /دانشگاه آزاد واحد تهران شمال / معدل 12.4

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  گروه توسعه فراکاران
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com