مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی حسابداري
  گرایش حسابداري /دانشگاه روزبهان مازندران / معدل 14

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک: ليسانس
 • رایین
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com