مختصری از من

بنده از نظر دوستان بسیار روابط عمومی خوبی دارم و راحت میتونم ارتباط بر قرار کنم و چون از روی علاقه به رشته حقوق روی آورده ام همیشه در صدد آموختن بیشتر از کتاب های دانشگاه بوده ام
در مورد تدریس خصوصی و فعالیت های اجتماعی موفق هستم و میتونم اهداف و راهبرد های موسسه رو به خوبی تامین کنم

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی حقوق
  /دانشگاه پیام نور / معدل 1487

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۴
  آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای - خدمات آموزشی
  حقوق/ موسس و مدیریت

  توضیحات: این آموزشکاه در رشته حقوق و لایحه نویسی و مشاور امور قضایی خانواده برای اولین بار در استان اردبیل تاسیس کرده ام

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  موسس و مدیر آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در رشته خدمات آموزشی لایحه نویسی و آموزش مشاور قضایی خانواده و ...

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • تحقیق و مقالات علمی

ابزار و نرم افزار

 • کامپیوتر
  40% Complete
  عنوان مدرک: icdl
https://.com