مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد قزوین / معدل 16

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  Hiweb
  سخت افزار و شبکه/ کارشناس فنی
 • بهمن ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شهرداری کزج منطقه 3
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ ICT

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: network+ مجتمع فنی تهران
 • windows8
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک: mcse2012
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MTCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: MTCNA
 • CCNA R&S
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA

ابزار و نرم افزار

 • MS Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SQL
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Network+
  100% Complete
  عنوان مدرک: network+ مجتمع فنی تهران
 • windows8
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows Server 2012 Installing and Configuring
  100% Complete
  عنوان مدرک: mcse2012
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MTCNA
  100% Complete
  عنوان مدرک: MTCNA
 • CCNA R&S
  80% Complete
  عنوان مدرک: CCNA
https://.com