مختصری از من

پروژه ها

 • 1394
  تصفیه خانه فاضلاب دزفول
  معاونت پشتیبانی فنی
 • 1383
  سد و نیروگاه گتوند
  معاونت پشتیبانی و فنی
 • 1380
  سیفون کرخه
  مسعول تاسیسات
 • 1376
  سدو نیروگاه کارون ۳
  برقکار صنعتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • ساخت و نصب تابلوبرقهای صنعتی . نصب و راه اندازی ابزار دقیق .تعمیر پمپهای کفکش و لجن کش و بوستر پمپ.تعمیر سیستمهای هوادهی و بلوور. تعمیر ونصب سیستمهای کلر زنی و تعمیر نصب پلهای متحرک . .
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ساخت و نصب تابلوبرقهای صنعتی . نصب و راه اندازی ابزار دقیق .تعمیر پمپهای کفکش و لجن کش و بوستر پمپ.تعمیر سیستمهای هوادهی و بلوور. تعمیر ونصب سیستمهای کلر زنی و تعمیر نصب پلهای متحرک . .
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com