مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1390
  کارشناسی عمران
  گرایش تکنولوژی ساختمان /دانشگاه غیرانتفاعی لامعی گرگانی
 • 1382 تا 1385
  فوق دیپلم عمران
  گرایش کارهای عمومی ساختمان /دانشگاه امام جعفر صادق (ع)

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  فعالیت بصورت شخصی
  مهندسی عمران/ معماری/ استادکاری آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی
 • دی ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۳
  سازمان نظام مهندسی ساختمان
  مهندسی عمران/ معماری/ مجری مقیم
 • فروردین ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳
  شرکت سازه بتن دلمان
  مهندسی عمران/ معماری/ آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی
 • خرداد ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۱
  شرکت انبوه سازی پانیذ
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر )پروژه ، فنی ، اجرایی( و سرپرستی کارگاه
 • فروردین ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲
  سازمان نظام مهندسی ساختمان
  مهندسی عمران/ معماری/ مجری مقیم
 • بهمن ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۰
  شرکت مهندسی و پیمانکاری فن امروز شمال
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیریت دفتر فنی
 • مهر ۱۳۸۳ تا هم اکنون
  فعالیت بصورت شخصی
  مهندسی عمران/ معماری/ طراح و محاسب دفترچه های محاسبات اسکلت بتنی قاب خمشی

  توضیحات: بصورت مقطعی در طی سال های گذشته

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  کتاب روش تهیه اجرایی دفترچه محاسبات با عنوان آموزش تهیه دفترچه محاسبات اسکلت بتنی قاب خمشی و در حال ویرایش بر طبق ویرایش جدید مباحث مقررات ملی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مشاوره ، طراحی ، اجرا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی و تهیه ، طراحی و ترسیم کلیه نقشه های معماری اعم از اجرایی ، چون ساخت و ماده صدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه دفترچه محاسبات )اسکلت بتنی قاب خمشی(
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت و سرپرستی دفتر فنی ، کارشناس دفتر فنی ، مدیریت و سرپرستی اجرایی ، کارشناس اجرا ، مدیریت پروژه ، سرپرستی کارگاه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی و تسلط کامل با فهارس بها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترور )آشنایی و تسلط کامل به متره و برآورد(
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی و تسلط نسبی در تهیه و تنظیم صورت وضعیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیمانکاری انواع ساختمان های مسکونی ، ویلایی ، اداری و تجاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برداشت و مساحی انواع زمین و بنا بصورت دستی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با نحوه روند انجام کارهای اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان ، کانون مهندسین و شهرداری جهت اخذ پروانه ساختمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با روند اجرای کلیه مراحل ساخت ابنیه مسکونی از گرفتن دستور تهیه نقشه تا تحویل کلید و توانایی در مدیریت و اجرای کلیه مراحل ساخت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با انواع نقشه های سازه ای (محاسبات جزئیات آرماتوربندی قالب بندی - لیستوفر) اسکلت بتنی و توانایی مطالعه و تهیه آنها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با آرماتوربندی و قالب بندی انواع سازه ها و توانایی اجرای آنها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با قالب های مدولار و توانایی اجرای آنها.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی در درست کردن قالب های مدولار بصورت دستی توسط جوشکاری دستی در ابعاد مختلف.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با اصول و شیوه کار بنایی ساختمان و توانایی انجام آن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نحوه اجرای داربست فلزی و توانایی اجرای آن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نحوه اجرای داربست مدولار مثلثی و توانایی اجرای آن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نحوه فرآیند جوشکاری دستی و توانایی در اجرای آن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی انجام کار با دستگاه بالابر ، وینچ (بتن ریز ستون) ، سنگ فرز ، مته برقی ، هیلتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS & SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • (office ( word , excel , powerpoint
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر و اینترنت
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مشاوره ، طراحی ، اجرا
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی و تهیه ، طراحی و ترسیم کلیه نقشه های معماری اعم از اجرایی ، چون ساخت و ماده صدی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه دفترچه محاسبات )اسکلت بتنی قاب خمشی(
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت و سرپرستی دفتر فنی ، کارشناس دفتر فنی ، مدیریت و سرپرستی اجرایی ، کارشناس اجرا ، مدیریت پروژه ، سرپرستی کارگاه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی و تسلط کامل با فهارس بها
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مترور )آشنایی و تسلط کامل به متره و برآورد(
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی و تسلط نسبی در تهیه و تنظیم صورت وضعیت
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • پیمانکاری انواع ساختمان های مسکونی ، ویلایی ، اداری و تجاری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برداشت و مساحی انواع زمین و بنا بصورت دستی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با نحوه روند انجام کارهای اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان ، کانون مهندسین و شهرداری جهت اخذ پروانه ساختمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با روند اجرای کلیه مراحل ساخت ابنیه مسکونی از گرفتن دستور تهیه نقشه تا تحویل کلید و توانایی در مدیریت و اجرای کلیه مراحل ساخت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با انواع نقشه های سازه ای (محاسبات جزئیات آرماتوربندی قالب بندی - لیستوفر) اسکلت بتنی و توانایی مطالعه و تهیه آنها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با آرماتوربندی و قالب بندی انواع سازه ها و توانایی اجرای آنها
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی کامل با قالب های مدولار و توانایی اجرای آنها.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی در درست کردن قالب های مدولار بصورت دستی توسط جوشکاری دستی در ابعاد مختلف.
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با اصول و شیوه کار بنایی ساختمان و توانایی انجام آن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نحوه اجرای داربست فلزی و توانایی اجرای آن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نحوه اجرای داربست مدولار مثلثی و توانایی اجرای آن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با نحوه فرآیند جوشکاری دستی و توانایی در اجرای آن
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی انجام کار با دستگاه بالابر ، وینچ (بتن ریز ستون) ، سنگ فرز ، مته برقی ، هیلتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com