مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مديريت صنعتي
  گرایش مالي /دانشگاه ارشاددماوند / معدل 15

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بيمارستان خيريه صديقه زهرا
  پذيرش
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا خرداد ۱۳۹۴
  شركت گويا
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ سرپرست

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com