مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی حسابداري
  گرایش حسابداري /دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  شركت نگين آبشار اسپادانا
  مالی و حسابداری/ كارآموز حسابداري
 • فروردین ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۰
  مركز تحقيقات مديريت ايرانيان
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار حسابداري

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com