مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندس مکانیک
  گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه کرج / معدل 16.53

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com